Just one second...

 

Хөтөлбөрүүд

SEE WHAT WE DO

Хөөрхөн Зүрх ТББ

https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/11/networking.png

Сурталчилгаа

Хүүхэд, залуучуудын аюулгүй, сайн сайхан байдлыг эрхэмлэдэг бодлого хууль тогтоомжийг сурталчлах
https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/11/brand-awareness.png

Мэдлэг ойлголт

Бэлгийн хүчирхийллийн талаархи мэдлэг, хандлага, зан үйлийн эерэг өөрчлөлтийг бий болгох.
https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/11/teamwork.png

Мэргэжилтнүүдийн чадавх бэхжүүлэх

Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн залуу хүмүүстэй ажилладаг мэргэжлийн хүмүүсийн ойлголт, мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх.
https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/11/couple-counseling.png

Нийгэм-сэтгэлзүйн нөхөн сэргээх үйлчилгээ

Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүмүүсийн тэсвэр хатуужил, тэсвэр тэвчээрийг бэхжүүлэх зорилгоор сэтгэлзүйн тусламж үзүүлэх.
https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/10/logo-160x131.png
Хөөрхөн Зүрх ТББ
Хүүхдийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх Бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг сайхан зүрх сэтгэлтэй бүх хүмүүсийг урьж байна.
Холбоо барих мэдээлэл
Бид хамтдаа хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоож чадна!
Сошиал холбоос
Эрүүл аюулгүй нийгмийг бүтээхэд хувь нэмэрээ оруулцгаая!
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHBeautiful Heart NGO Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.