Just one second...

 

Хөөрхөн Зүрх ТББ нь хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийллийг таслан зогсоохын төлөө 2012 оноос эхлэн тасралтгүй, туушдаа ажиллаж буй төрийн бус, шашин болон нам, ашгийн бус байгууллага юм. Бидний алсын хараа эрүүл аюулгүй нийгмийн төлөө бодлогод нөлөөлөх, олон нийтийг хүний эрх, жендэрийн тэгш эрх, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаар иргэд, олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлж, хандлагад нөлөө үзүүлэх, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, ухуулан сурталчлах ажиллагааг эерэг аргаар өөрчлөх зорилго дор нэгдсэн салбар бүрийн залуусын нэгдэл юм.

Хөөрхөн Зүрх ТББ -ын сайн дурын ажилтнаар 2 жилийн хугацаанд идэвхтэй, үр бүтээлтэй ажилласан бол үндсэн гишүүнээр элсэх эрх үүсэх болно. Одоогоор манай байгууллага нь 35 үндсэн гишүүнтэй.

Үндсэн гишүүн нь дараах эрхийг эдэлнэ.

  1. Тэгш эрхтэйгээр байгууллагын хөтөлбөр, үйл ажиллагаанд оролцох
  2. Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой санал, хүсэлтээ чөлөөтэй илэрхийлэх
  3. Шинээр ажил санаачлан түүнийгээ хэрэгжүүлэх санал гаргах, хэлэлцүүлэх
  4. Байгууллагын зүгээс болон бусад байгууллагуудтай хамтран зохион байгуулах төрөл бүрийн танилцуулга, арга хэмжээнд эрх тэгш хамрагдах
  5. Өөрийн болон бусдын хариуцсан ажлыг сайжруулах талаар санал гаргах
  6. Байгууллагаас зохион байгуулж буй аливаа үйл ажиллагаанд сайн дурын үндсэн дээр оролцох
  7. Байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой дотоол мэдээлэл, төлөвлөгөө, санхүүгийн тайлантай танилцах
  8. Удирдах зөвлөлийг сонгох, нэр дэвших эрхтэй
https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/10/logo-160x131.png
Хөөрхөн Зүрх ТББ
Хүүхдийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх Бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг сайхан зүрх сэтгэлтэй бүх хүмүүсийг урьж байна.
Сошиал холбоос
Эрүүл аюулгүй нийгмийг бүтээхэд хувь нэмэрээ оруулцгаая!
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHBeautiful Heart NGO Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.