Just one second...

 

Хяналтын зөвлөл

Хяналтын зөвлөлийн гишүүд нь байгууллагын санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л ажилд хяналт, үнэлгээ хийнэ. Уг зөвлөлийн гишүүн нь “Хөөрхөн Зүрх” ТББ-ын үндсэн гишүүнээр 2 жилээс дээш хугацаанд идэвх, санаачлагатай оролцсон гишүүд томилогдон ажиллана.

https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/10/logo-160x131.png
Хөөрхөн Зүрх ТББ
Хүүхдийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх Бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг сайхан зүрх сэтгэлтэй бүх хүмүүсийг урьж байна.
Сошиал холбоос
Эрүүл аюулгүй нийгмийг бүтээхэд хувь нэмэрээ оруулцгаая!
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHBeautiful Heart NGO Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.