Just one second...

 

ЭЕРЭГ ЦЭНЭГ манга ном

Жендэрт суурилсан хүчирхийллийг таслан зогсооход олон нийтийг уриалан дуудах зорилготой “Гинжийг Тасал” нөлөөллийн кампанит ажлыг “Хөөрхөн Зүрх” ТББ-аас санаачлан хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл болон урлагаар дамжуулан НҮБ-ын Хүн амын сан, Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн дэмжлэгтэйгээр 2 дахь жилдээ үргэлжилж байна.

Энэхүү кампанит ажлын хүрээнд “Эерэг Цэнэг” манга номыг гаргав. Тус манга ном нь залуучуудын дундах жендэрт суурилсан хүчирхийлэл тэр дундаа бие махбод, сэтгэл санаа, эдийн засаг болон бэлгийн хүчирхийллийн талаарх, ойлголтыг нэмэгдүүлж, үүнээс сэргийлэх мэдлэг, мэдээлэл өгөх зорилготой юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/10/logo-160x131.png
Хөөрхөн Зүрх ТББ
Хүүхдийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх Бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг сайхан зүрх сэтгэлтэй бүх хүмүүсийг урьж байна.
Сошиал холбоос
Эрүүл аюулгүй нийгмийг бүтээхэд хувь нэмэрээ оруулцгаая!
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHBeautiful Heart NGO Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.