Just one second...

 
HomeCategory

Нийгэм-сэтгэлзүйн нөхөн сэргээх үйлчилгээ

ЗОРИЛГО: Бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч/даван туулагч хүүхдүүдэд нийгэм-сэтгэлзүйн үйлчилгээ үзүүлэн урлагийн сэтгэл заслаар дамжуулан сэтгэлзүйн хувьд илаарших үйл явцыг эхлүүлэн өөртөө итгэх итгэлийг нэмэгдүүлж нийгэмшүүлэх, нөхөн сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх замаар хүчирхэгжүүлэхэд оршино. “ХӨӨРХӨН ЗҮРХ” ТББ ЯМАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛДЭГ ВЭ? НИЙГЭМ-СЭТГЭЛ ЗҮЙН НӨХӨН СЭРГЭЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ГЭЖ ЮУ ВЭ? НИЙГМИЙН АЖЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ: Байгууллагад үйлчлүүлэгчийн талаарх мэдээлэл ирсэн цагаас...

https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/10/logo-160x131.png
Хөөрхөн Зүрх ТББ
Хүүхдийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх Бэлгийн хүчирхийллийн эсрэг сайхан зүрх сэтгэлтэй бүх хүмүүсийг урьж байна.
Сошиал холбоос
Эрүүл аюулгүй нийгмийг бүтээхэд хувь нэмэрээ оруулцгаая!
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us
https://btifulhearts.org/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHBeautiful Heart NGO Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by BoldThemes. All rights reserved.